ورای برکه

چند سال است هوا آفتابی نشده؟ انگار شانزده ماه است که هر روز ابرها جلوی خورشید را می‌گیرند که من هرچه دستم را رو به آسمان باز می‌کنم، از میان انگشتانم نوری بیرون نمی‌زند.

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد