• شماره ششم شبگیرشماره ششم شبگیر مشاهده سریع
    • شماره ششم شبگیرشماره ششم شبگیر مشاهده سریع
    • شماره ششم شبگیر

    • 30.000تومان
    • مدیرمسئول و سردبیر: امیرمحمد ذبیحی سرپرست هیئت تحریریه: سینا علی‌تبار ویراستار: ابوالفضل رمضانی صفحه‌آرا و گرافیست: احسان رنجبران طراح لوگو: رامین ایمانی هیئت تحریریه: ابوالفضل رمضانی – پویا رسولی – سینا علی‌تبار – امیرمحمد ذبیحی – افسون جاوید – سیاوش پیران تصاویر استفاده شده در این شماره آثاری از : نجمه کزازی، بهاره شورگشتی، پوریا ابراهیمی، مهرنوش بادپر، خورشید بهرامی،…
    • افزودن به سبد خرید